Kategorie
Sport Wolny czas Zdrowie

Zadbaj o kondycję żył

Aby nie dopu?ci? do krytycznego poziomu blaszki mia?d?ycowej, nale?y uwzgl?dni? poni?sze punkty.

  • zadbaj o codzienn? porcj? ruchu, najlepiej na ?wie?ym powietrzu. Aktywno?? fizyczna obok diety to podstawowy czynnik warunkuj?cy poziom blaszki mia?d?ycowej. Bieganie, szybkie spacery, jazda na rowerze. I to nie raz na jaki? czas, ale codziennie lub prawie codziennie. Nie chodzi o sport wyczynowy, ale o umiarkowany wysi?ek, przede wszystkim w formie ?wicze? aerobowych.
  • dieta – spo?ywaj czosnek, cebul?, por. Ugotuj pokrojone te trzy warzywa, nast?pnie zblenduj je i codziennie zjadaj nawet niewielki talerz.

https://kaniayacht.pl/2020/10/korzysci-z-biegania/,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *