Kategorie
Natura

Wspaniałe własności lawendy

Lawenda jest jedn? z bardzie znanych ro?lin pochodz?cych z regionu Morza ?ródziemnego. Dzisiaj jej uprawy spotka? mo?na w nieomal?e ca?ej Europie, m. in. w Polsce, w której ju? dawno zdoby?a olbrzymi? popularno?? jako ro?lina lecznicza. W jakich sytuacjach mo?na skorzysta? ze wsparcia lawendy? Co sprawi?o, ?e lawenda sta?a si? tak popularna na ca?ym ?wiecie?

Lawenda to przede wszystkim urodne kwiaty, b?d?ce ?ród?em cennych dla naszego zdrowia olejków eterycznych. To równie? fitosterole, garbniki oraz kwasy organiczne, które mog? dobrze wp?ywa? na nasz organizm. Jakie przypad?o?ci mo?na zwalcza? za pomoc? lawendy?

Kwiaty na urodziny
Lawenda, jako flora lecznicza, wykorzystywana jest przede wszystkim w aromaterapii. Z lawendy mog? korzysta? te osoby, które szukaj? naturalnego ?rodka na uspokojenie, oraz ci, którym ?ycie utrudniaj? przykre skurcze. Olejek lawendowy ma z kolei w?a?ciwo?ci dezynfekuj?ce, jest zatem z powodzeniem stosowany przy problemach skórnych.

Warto te? pami?ta?, i? lawenda mo?e si? wspaniale sprawdzi? w roli przyprawy. Jej li?cie s? znakomitym dodatkiem do potraw z mi?s, ich obecno?? niejednokrotnie uwzgl?dniaj? równie? przepisy na zupy i potrawy z ryb. Li?cie lawendy mo?na te? dodawa? do wielu sa?atek, dzi?ki czemu stan? si? one jeszcze smaczniejsze i zdrowsze.

,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *