Kategorie
Zdrowie

Nieurazowe obrzęki – przyczyny

Napuchni?ta i obola?a ko?czyna nie zawsze musi ?wiadczy? o urazowej etiologii jej dolegliwo?ci. Gdy nie znamy przyczyny zmian w elastyczno?ci i jej kszta?cie powinni?my skontaktowa? si? z lekarzem.